Spolek uživatelů kochleárních implantátů

28. 1. 2019

Zkratka: SUKI
Sídlo organizace: V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4
Telefon: 774  174 113
E-mail: info@suki.cz, l.pejcharova@suki.cz
Web: www.suki.cz
Počet členů k 1.1.2014: 115
Představitel organizace: Leona Pejcharová – předsedkyně VV, Martina Štibrányi – místopředsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky s organizací EURO-CIU a ZUKI (Slovensko)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

organizace neposkytuje sociální služby, zprostředkovává informace svým členům, organizuje rekondiční a rehabilitační pobyty

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit