Za sklem o.s.

29. 1. 2019

Zkratka: Za sklem o.s.

Adresa: Pardubská 293, 763 12, Vizovice

E-mail: info@zasklem.com, tel.: 604 105 186

web: www.zasklem.com

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celostátní

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Poruchy autistického spektra

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Odborné sociální poradenství

Vzdělávací a další podpůrné činnosti podporující cílovou skupinu

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit