Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

28. 1. 2019

Zkratka: SPAE
Sídlo organizace: Rybná 682/1, 110 05 Praha 1
Telefon: 607 916 860
web: www.spae.cz
e-mail: spae@cbox.cz
počet členů k 1. 1. 2014: 2200, z toho 360 aktivních
Představitel organizace: Ing. Josef Pohůnek – prezident

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, klubová činnost ve větších městech

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace udržuje zahraniční styky s obdobnými organizacemi, spolupracuje v oblasti edukace a šíření osvěty v EU s organizací EUROPSO http://europso.eu/ a v celosvětovém měřítku s organizací IFPA  http://ifpa-pso.org/

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neinfekční, nepřenosné onemocnění kůže, nehtů a sliznic, onemocnění kloubů a kostí

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, přístup k informacím, poradenství, kulturní aktivity, sportovní aktivity, přímořské rekreace

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí a senioři, děti a mládež

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit