Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků

28. 1. 2019

Zkratka: SPAE
Sídlo organizace: Nemocnice na Bulovce, Budínova 67/2, 180 00 Praha 8

Poštovní adresa: Rybná 682/1, 110 05 Praha 1Telefon: 607 916 860
web: www.spae.cz
e-mail: spae@cbox.cz
počet členů 1. 1. 2021: 2400, z toho 350 aktivních
Představitel organizace: Ing. Josef Pohůnek – prezident

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, klubová činnost ve větších městech

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace udržuje zahraniční styky s obdobnými organizacemi, spolupracuje v oblasti edukace a šíření osvěty v EU s organizací EUROPSO https://www.euro-pso.org/  a v celosvětovém měřítku s organizacemi IFPA https://ifpa-pso.com/ a International Alliance of Dermatology Patient Organizations (IADPO) https://globalskin.org/.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neinfekční, nepřenosné onemocnění kůže, nehtů a sliznic, onemocnění kloubů a kostí

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, přístup k informacím, poradenství, kulturní aktivity, sportovní aktivity, přímořské rekreace

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí a senioři, děti a mládež

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit