Krajské NRZP ČR

Krajské NRZP

Krajská NRZP je nejvyšším orgánem NRZP ČR na území kraje. V každém kraji je ustavena pouze jedna.

Cílem činnosti Krajské NRZP je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území kraje.

Krajská NRZP zejména:

 • navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření týkající se životních podmínek osob se zdravotním postižením zpracované jinými orgány či institucemi,
 • iniciuje vypracovávání a realizaci krajských dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
 • sleduje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením na území kraje a v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a služby při vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života společnosti,
 • určuje strategické cíle hnutí osob se zdravotním postižením na území kraje a způsoby jejich prosazování,
 • realizuje usnesení ústředních orgánů NRZP ČR v podmínkách kraje,
 • při naplňování cílů a realizaci úkolů spolupracuje Krajská rada s regionálními pracovišti NRZP ČR.

Krajské plány vyrovnávání příležitostí

Seznam KRZP:

 1. NRZP Praha
 2. NRZP Středočeského kraje
 3. NRZP Jihočeského kraje
 4. NRZP Plzeňského kraje
 5. NRZP Karlovarského kraje
 6. NRZP Ústeckého kraje
 7. NRZP Libereckého kraje
 8. NRZP Královéhradeckého kraje
 9. NRZP Pardubického kraje
 10. NRZP kraje Vysočina
 11. NRZP Jihomoravského kraje
 12. NRZP Zlínského kraje
 13. NRZP Olomouckého kraje
 14. NRZP Moravskoslezského kraje

Krajské NRZP jsou krajské orgány NRZP ČR, které ve své činnosti využívají právní subjektivitu NRZP ČR.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit