ParaCENTRUM Fenix

29. 10. 2018

Zkratka: PCF
Sídlo organizace: ul. Netroufalky  767/3,  625 Brno
Telefon: 547 210 382
E-mail: loebe@pcfenix.cz
Počet členů k 21. 1. 2021: 95

Představitel organizace: Ladislav Loebe

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocněním a poraněním páteře,míchy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní aktivity, sportovní aktivity, asistenční služba a jiné. Organizace má profesionální pracovníky, kteří zajišťují služby a aktivity organizace.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit