Asociace muskulárních dystrofiků ČR

19. 10. 2018

Zkratka: AMD ČR
Sídlo organizace: Petýrkova 1953/24, 14800 Praha 4
Telefon: 272933777, fax: 272933777
E-mail:  info@amd-mda.cz
Web: www.amd-mda.cz/
Počet členů k 1.1.2003: 500
Představitel organizace: Zdeněk Janda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, onemocnění svalů, šlach a vazů, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní a sportovní aktivity, rekreace. Organizace má profesionální pracovníky

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit