AUDIOHELP z.s.

15. 4. 2020

Sídlo organizace: Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 420 934, 377 420 934

E-mail: cknh.zdenek@tiscali.cz, audiohelp@volny.cz

web: www.audiohelp.cz/

Představitel organizace: Ing. Zdeněk Kašpar

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

odborné sociální poradenství §37 a sociální rehabilitace §66 pro osoby se sluchovým postižením

Věková struktura členů organizace (převažující):

všechny věkové kategorie, převaha osob středniho věku a seniorů

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit