Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association

28. 1. 2019

Zkratka: Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association
Sídlo organizace: Liškova 959/3, 14200 Praha 4
Telefon: 241722136, fax: 241722136
E-mail: info@spolecnost-e.cz
Web: www.spolecnost-e.cz
Počet členů k 9. 12. 2020: 1900
Představitel organizace: Alena Červenková – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení – Epilepsie

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

odborné sociální poradenství a aktivizační činnost pro osoby s epilepsií a jejich blízké, vzdělávací, ediční, publikační a osvětová činnost o epilepsii, webináře, rekondiční a rehabilitační pobyty, sportovní aktivity (vše za účasti lékaře či asistenta), klubová činnost a komunitní činnost, kontakty na osoby s epilepsií, odborníky a spolupracující organizace, spolupráce se zahraničím, sociální podnikání ve květinové dílně Aranžérie

Věková struktura členů organizace (převažující):

neomezená

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit