Svépomocná společnost Mlýnek, z.s.

29. 1. 2019

Zkratka: Mlýnek
Sídlo organizace: Nádražní 1110/44, 702 00 Ostrava
Telefon: 731 147 973
E-mail: pavelpientka@seznam.cz
Počet členů k 15.4.2014: 14
Představitel organizace: Pavel Pientka, předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská, regionální – aktivity Moravskoslezském kraji.

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit