Sdružení zdravotně postižených Karlovy vary – Stará Role

28. 1. 2019

Zkratka: SdZP K.Vary-St.Role
Sídlo organizace: Dvořákova 661/11, 36017 Karlovy Vary
Telefon: 353 562 382
Počet členů k 27.1, 2021: 106

e-mail: vlasta.felixova@tiscali.cz
Představitel organizace: Vlasta Felixová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

různá zdravotní postižení – dříve svaz invalidů

Zajišťované služby pro zdravotně postižené členy:

rekondiční a rehabilitační pobyty, spolková činnost, kulturní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

bez omezení

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit