Spolek laryngektomovaných ČR

16. 5. 2022

Oficiální zkratka: S-LET

Sídlo organizace: Na Hrázce 175/53, 500 09, Hradec Králové
Telefon: 602 434 500

E-mail: s-let@seznam.cz

web: https://www.s-let.cz/

Představitel organizace: Karel Tejkl (statutární zástupce)

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit