Asociace POLIO

19. 10. 2018

Zkratka: AP
Sídlo organizace: Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10
Telefon: 723 138 611
E-mail: lubra@volny.cz

Web: www.polio.cz
Počet členů k 1.7.2015: 1200
Představitel organizace: PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit