Asociace POLIO

19. 10. 2018

Zkratka: AP
Sídlo organizace: Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10
Telefon: 728 119 174
E-mail: asociacepolio@seznam.cz

Web: www.polio.cz
Počet členů k 1.9.2020: 800
Představitel organizace: PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celorepubliková

Zahraniční aktivity organizace:

člen European Polio Union (EPU) se sídlem v Belgii

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

značné pohybové omezení, postižení horních či dolních končetin, případně obojího. S přibývajícím věkem spousta členů používá nejen berle, hole, ale i invalidní vozík.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

zajišťováním rekondičních pobytů přispívá k udržování zdravotního stavu. Vydává 2x ročně bulletin se zprávámi ze života obrnářů, ale i s informace ze zdravotní a sociální oblasti.

Věková struktura členů organizace (převažující):

70 – 85 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit