• Úvodní stránka
  • Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky nemocným a handicapovaným občanům, z. s

Pomocná ruka na pomoc starým, chronicky nemocným a handicapovaným občanům, z. s

29. 10. 2018

Zkratka: Pomocná ruka, z.s.
Sídlo organizace: Školní 32, 79601 Prostějov
Telefon: 734 575 711
E-mail: osruka@osruka.cz
Web: www.osruka.cz
Počet členů k 26. 11. 2020: 23
Představitel organizace: Miluše Hovorková – statutární zástupce a ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Terénní služba, osobní asistence

Věková struktura členů organizace (převažující):

Dospělé osoby

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit