• Úvodní stránka
  • Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka

Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka

29. 10. 2018

Zkratka: Pomocná ruka
Sídlo organizace: Školní 32, 79601 Prostějov
Telefon: 582335251, 736678261, fax: 582335251
E-mail: osruka@osruka.cz
Web: www.osruka.cz
Počet členů k 3.4.2007: 43
Představitel organizace: Miluše Hovorková – statutární zástupce a ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

mentální postižení, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, kulturní aktivity, sporotvní aktivity, asistenční služba

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit