• Úvodní stránka
  • Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty

Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty

29. 10. 2018

Zkratka: Pacienti IBD
Sídlo organizace: Polská 1664/15, 120 00  Praha 2
Telefon: 604 898 604
E-mail: martina@crohn.cz
Počet členů k 19.4.2012: 349
Představitel organizace: PhDr. Martina Pfeiferová

Působnost organizace v rámci České republiky:

Praha

Zahraniční aktivity organizace:

člen EFCCA

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Hlavním cílem sdružení je zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickým střevnímí záněty, podpora a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům. K základním činnostem sdružení a k naplnění hlavního cíle zejména náleží pořádání odborných přednášek, provozování webových stránek sdružení, zajištění zdravotního a sociálního poradenství, vydávání informačních a propagačních materiálů, spolupráce s odbornou veřejností a organizacemi s obdobným zaměřením v ČR i v zahraničí, podpora výzkumu a moderních metod léčby, organizace rekondičních pobytů pro své členy, prezentace sdružení a jeho výsledků ve vztahu k pacientské a odborné veřejnosti.
Věková struktura členů organizace (převažující):

všechny věkové kategorie

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit