Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA z.s.

29. 1. 2019

Zkratka: SZP-Š, z.s.
Sídlo organizace: Vídeňská 9/4, 33901 Klatovy
Telefon: 376316331, 723 561 355, 724 083 490
E-mail: szps.sumava@worldonline.cz, kukuruku.vlasta@seznam.cz
Počet členů k 1.1.2003: 1005
Představitel organizace: Jiřina Pojarová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská

Zahraniční aktivity organizace:

ozdravné pobyty na Slovensko – Podhájská

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Duševní onemocnění, neurologická postižení, onemocnění a skoliozy páteře, onemocnění dýchacího ústrojí, onemocnění srdce a cév – kardiaci, diabetes melitus, onemocnění  kloubů a kostí, onemocnění svalů, šlach, vazů, postižení pohybového aparátu, onkologická onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity, rekondiční pobyty v ČR a ozdravné pobyty Slovensko

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit