PARENT PROJECT, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: PP
Sídlo organizace: Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice
Telefon: 602 167 243
E-mail: parentproject@parentproject.cz
Web: www.parentproject.cz
Počet členů k 1.1.2003: 50
Představitel organizace: Ing. Jitka Reineltová – předseda OS

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

Parent Project ČR je aktivním členem mezinárodního hnutí Parent Project a udržuje kontakty s partnery v Evropě, USA i Austrálii

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Neurologické onemocnění svalů.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Předávání informací z oblasti výzkumu, rehabilitace, spec. péče, rehabilitační pobyty, os. Asistence Finanční podpora výzkumu DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života pacientů, podpora integrace

Věková struktura členů organizace (převažující):

Děti a mladiství do 20 let, dospělí do 50 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit