OBZOR Liberec z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: OBZOR
Sídlo organizace: Na Pískovně 669/48, 460 14 Liberec 14
Telefon: 605 149 835
E-mail:  info@iobzor.org
Počet členů k 1.1.2003: 23
Představitel organizace: Tomáš Hluštík – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, spolková činnost, kulturní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit