• Úvodní stránka
  • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. – Inclusion Czech Republic

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. – Inclusion Czech Republic

28. 1. 2019

Zkratka: SPMP ČR
Sídlo organizace: Karlínské nám 12, 186 03 Praha 8
Telefon: 776 137 799, 774 644 920
E-mail: spmp@seznam.cz
Web: www.inclusioncz.com , www.spmpcr.cz
Počet členů k 1.1.2003: 8500
Představitel organizace: Ivana Ambrosová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

mentální postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, chráněné bydlení, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity, provoz pobytových zařízení, krizová centra

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit