LIPKA z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: LIPKA z.s.
Sídlo organizace: Tetín č. 1506/1, 79601 Prostějov
Telefon: 582360295, fax: 582360295
E-mail: oslipka@oslipka.cz
Počet členů k 27.11. 2020: 38
Představitel organizace: Mgr. Renata Čekalová – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

krajská, regionální a oblastní

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižení mozku, neurologická postižení, mentální postižení, onemocnění a poranění páteře a míchy, zrakové postižení, sluchové postižení, onemocnění kloubů a kostí, onemocnění svalů, šlach, vazů, postižení pohybového aparátu.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, kulturní aktivity, asistenční služba, jiné služby

Věková struktura členů organizace (převažující):

mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit