Spolek zrakově postižených masérů

28. 1. 2019

Zkratka: SZPM
Sídlo organizace: MěÚ Kopřivnice Štefánikova 1163/2
Telefon: 777 296 896
E-mail: m.hrtus@quick.cz

Web: www.spolekzpmaseru.cz
Počet členů k 21.8.2015: 17
Představitel organizace: Miroslav Hrtús – starosta spolku

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit