Spolek zrakově postižených masérů, z.s.

28. 1. 2019

Zkratka: SZPM
Sídlo organizace: MěÚ Kopřivnice Štefánikova 1163/2
Telefon: 732 598 930
E-mail:

Web: www.spolekzpmaseru.cz
Počet členů k 20.1.2021: 18
Představitel organizace: Oleg Peterek – starosta spolku

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zrakové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Doškolování masérů a kurzy k rehabilitaci

Věková struktura členů organizace (převažující):

40 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit