Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

28. 1. 2019

Zkratka: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Sídlo organizace: Lužická 7, 779 00 Olomouc
Telefon: 582 777 701, mobil: 731 501 385

E-mail: trend@trendvozickaru.cz
Web: www.trendvozickaru.cz
Počet členů k 22.1.2021: 56 členů a 9 čestných členů
Představitel organizace: Bc. Kamila Zábojová – předsedkyně

Kontaktní osobou pro půjčovnu kompenzačních pomůcek je Bc. Ludmila Macková, tel. 734 442 040, email: pujcovna@trendvozickaru.cz

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

poskytování služeb osobní asistence, odborného poradenství, sociální rehabilitace, půjčovna kompenzačních pomůcek, volnočasové aktivity, sociální podnikání

Věková struktura členů organizace (převažující):

od 18 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit