Žatecký spolek Handicap z. s.

29. 10. 2018

Zkratka: Handicap Žatec
Sídlo organizace: Stavbařů 2696, 438 01 Žatec
Telefon: 724 740 420, 474 770 662
E-mail: handicap-zatec@seznam.cz
Web: https://handicapzatec.cz/
Počet členů k1.1. 2021: 25
Představitel organizace: Světlana Smočeková – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, onemocnění a poranění páteře, míchy, onemocnění srdce a cév, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu, diabetes

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

spolek poskytuje tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP a terénní programy. Dále spolek poskytuje informace o postižení, vzdělávání, osvětu, obhajobu práv a zájmů, spolkovou činnost, kulturní aktivity.

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit