• Úvodní stránka
  • AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených

AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených

15. 5. 2018

Zkratka: AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
Sídlo organizace: Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín
Telefon: 775 866 348, 773 772 683
E-mail: avaz.dc@seznam.cz

web: www.avaz.wz.cz
Počet členů k 1.9.2020: 250
Představitel organizace: Petr Kumstát – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní, převažuje Ústecký kraj

Zahraniční aktivity organizace:

organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

postižením mozku, mentálním postižením, poranění páteře, míchy, onemocnění kloubů a kostí, postižením pohybového aparátu.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, sociální a jiné poradenství, rekondiční pobyty, rehabilitace, pečovatelská služba, půjčování vozíků a jiných kompenzačních pomůcek, zaměstnávání, přístupnost prostředí, přístup k informacím, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity, jiné služby.
Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit