Svaz zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek

29. 1. 2019

Zkratka: SZPR, z.s.
Sídlo organizace: Nábřeží T.G. Masaryka 2486, 269 01 Rakovník
Telefon: 313 513 008
E-mail: szpr@seznam.cz
Počet členů k 12. 2019: 827

Představitel organizace: Drahomíra Šindelářová

Působnost organizace v rámci České republiky:

Středočeský kraj

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

tělesné

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory   přednášky a besedy, kurzy, rekondiční tuzemské i zahraniční pobyty, jednodenní poznávací zájezdy, divadelní představení

Základní poradenství, prodej baterií do naslouchadel, zapůjčení kompenzačních pomůcek, zdravotní masáže, pedikúra

Věková struktura členů organizace (převažující):

Nad 60 let věku

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit