Svaz zdravotně postižených Rakovník

29. 1. 2019

Zkratka: SZPR
Sídlo organizace: Nábřeží T.G. Masaryka 2473, 269 01 Rakovník
Telefon: 313 513 008, 602 294 550
E-mail: drahasindelarova@seznam.cz
Počet členů k 26.4.2011: 1024
Představitel organizace: Drahomíra Šindelářová

Působnost organizace v rámci České republiky:

Středočeský kraj

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit