Organizace nevidomých z.s.

9. 5. 2022

Sídlo organizace: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 6012 00 Brno
Telefon: 776 805 838

E-mail: on.ji@tiscali.cz

web: www.organizacenevidomych.cz

Představitel organizace: Pavel Hegner (předseda)

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit