Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

28. 1. 2019

Zkratka: SZPOaJP
Sídlo organizace: Sámova 1653/32, 70030 Ostrava 30
Telefon: 732860782
E-mail: szpoajp@quick.cz
Web: www.braillnet.cz/szpoajp
Počet členů k 07.02.2005: 80
Představitel organizace: Bc. Kamil Třos – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, onemocnění a poranění páteře, míchy, onemocnění kloubů a kostí, onemocnění svalů, šlach, vazů, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, poradenství, kulturní aktivity, sportovní aktivity,

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit