Andělská křídla, z.s.

19. 10. 2018

Zkratka: Andělská křídla, z.s.

Sídlo organizace: Hekrova 805/25, Praha 4 – Háje
Telefon: +420 608 561 367
E-mail: andelska.kridla@centrum.cz

web: www.andelskakridla.eu
Počet členů k 30. 9. 2012: 24
Představitel organizace: Vladimír Rejlek – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

Organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Duševní onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání a osvěta, kulturní aktivity, sportovní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit