Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice

29. 1. 2019

Zkratka: SNN ČR
Sídlo organizace: Karlínské nám. 12, 18603 Praha 8
Telefon: 224816829, fax: 224816829
E-mail: snncr@snncr.cz
Web: www.snncr.cz
Počet členů k 1.1.2003: 16500
Představitel organizace: Jaroslav Paur – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, spolková činnost, kulturní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit