Česká asociace paraplegiků – CZEPA

19. 10. 2018

Zkratka: Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Sídlo organizace: Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 – Černý Most
Telefon: 775 980 952
E-mail: czepa@czepa.cz

Web: www.czepa.cz
Počet členů k 1.1.2011: 890
Představitel organizace: Mgr. David Lukeš – jednatel, Alena Jančíková – ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů, organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

lidé s omezením pohybu po poranění nebo onemocnění míchy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, poradenství i v domácím prostředí klienta, zprostředkování dalších odborných služeb (zdravotnické, psychologické)

Věková struktura členů organizace (převažující):

bez omezení věku

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit