Společnost PARKINSON, z.s.

28. 1. 2019

Zkratka: Spol. PARKINSON
Sídlo organizace: Volyňská , 10000 Praha 10
Telefon: 272 739 222E-mail: kancelar@společnost-parkinson.cz

internet: www.parkinson-parkinson.cz
Představitel organizace: Zdislava Freund – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková s regionálními kluby

Zahraniční aktivity organizace:

Partnerské vztahy s Polskem, Německem, Slovinskem, Slovenskem, Rakouskem. SP je členem EPDA a WPA (New York) – účast na Světovém Parkinson kongresu v říjnu 2013 v Montrealu.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, lékaře a jiné zdravotnické pracovníky.

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

vydává vlastní časopis dodávaný členům zdarma, zakládá Parkinson kluby kde organizuje společná cvičení, logopedii, plavání … Pořádá 10denní Rekondiční pobyty se státní dotací, provozuje Parkinson Fórum a Chat. Poradna.

Věková struktura členů organizace (převažující):

Převažující od 50 let věku výše, sporadicky od 30 let.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit