Společnost PARKINSON, z.s.

28. 1. 2019

Zkratka: Společnost PARKINSON
Sídlo organizace: Volyňská 933/20 , 10000 Praha 10
Telefon: 272 739 222, 774 443 561
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
web: www.spolecnost-parkinson.cz
Představitel organizace: Zdislava Freund – předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celorepubliková s regionálními kluby

Zahraniční aktivity organizace:

Společnost Parkinson je členem EPDA a WPA (New York) – účast na Světovém Parkinson kongresu v říjnu 2013 v Montrealu.

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Parkinsonova nemoc a další parkinsonské syndromy

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Provozuje poradnu Parkinsonovy nemoci, vydává časopis Parkinson, který distribuuje členům zdarma, zakládá Parkinson kluby kde organizuje skupinová cvičení, logopedii, plavání. Pořádá rekondiční pobyty, celospolečenské akce edukativního charakteru, provozuje webové stránky, má FB profil.

Věková struktura členů organizace (převažující):

Převažující od 50 let věku výše, sporadicky od 30 let.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit