ARCUS – ONKO CENTRUM z.s.

19. 10. 2018

Zkratka: Arcus – OC
Sídlo organizace: Ješov 24, 783 24 Slavětín
mobil: 603 533 288, 777 761 717

E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz
Web: http://arcus-oc.org/
Představitel organizace: Jana Koželská, předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

jsme členy EPCC – Evropského pacientského onkologického hnutí a účastníme se mezinárodních konferencí, spolupracujeme s odborníky v zahraničí , kteří se účastní i našich mezinárodních onkologických kongresů ve Znojmě

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

ženy i muži po prodělaném onkologickém onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

odborné sociální poradenství ukončeno v roce 2008, volnočasové aktivity, rekondiční a ozdravné pobyty pro onkologické pacienty, nejen členy našeho občanského sdružení, administrativní servis, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a jejich užívání, informační činnost, osvětová činnost, rehabilitační cvičení ( LYMFO ) jako prevence vzniku otoků horních a dolních končetin, pořádání mezinárodních onkologických kongresů ve Znojmě, účast na filmových festivalech a na natáčení filmů s onkologickou tematikou i v pořadech TV

Věková struktura členů organizace (převažující):

věkové složení členské základny se pohybuje mezi 18 až 90 lety, většina členů tvoří věkovou skupinu nad 50 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit