Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

28. 1. 2019

Zkratka: SpBD nebo celiak.cz
Sídlo organizace: Koláčkova 4, Praha 8
Telefon: 604 375 448
E-mail: celiak@celiak.cz
Web: www.celiak.cz
Počet členů k 20.2. 2020: 1160
Představitel organizace: Ing. Ivan Lášková – předsedkyně spolku, Jitka Dlabalová – jednatelka spolku

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění trávícího ústrojí

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit