Klub bechtěreviků ČR z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: KB – Klub Bechtěreviků
Sídlo organizace: Na Slupi 4, 12850 Praha 2
Telefon: 605 256 826, 608 881 854, 602 345 018
E-mail: klub-bechtereviku@klub-bechtereviku.cz
Web: www.klub-bechtereviku.cz
Počet členů k 30.9.2020: 1200
Představitel organizace: Jindřich Fanta – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, je členem světové federace bechtěreviků (ASIF)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocněním a poraněním páteře, míchy, onemocnění kloubů a kostí, onemocněním svalů, šlach, vazů, postižením pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, sportovní aktivity, rekreace.

Věková struktura členů organizace (převažující):

30 až 90 let

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit