Revma Liga ČR, z.s.

29. 10. 2018

Zkratka: RL v ČR

Název pro mezinárodní styk: CZECH LEAGUE AGAINST RHEUMATISM

Zkratka pro mezinárodní styk: CZELAR
Sídlo organizace: Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 12800 Praha 2
Telefon: 604 925 076, fax: 224914451
E-mail:  info@revmaliga.cz
Web: www.revmaliga.cz

Facebook: https://www.facebook.com/revmaliga

Twitter: https://twitter.com/Revma_Liga

Počet členů k 1.1.2014: 400
Představitel organizace: Edita Müllerová (předsedkyně spolku), Mgr. Renáta Doanová (místopředsedkyně spolku), Renáta Majgotová (asistentka Výkonného výboru)

Působnost organizace v rámci České republiky:

Celostátní –  klub s právní subjektivitou je v Praze, Pardubicích, Táboře, Českých Budějovicích, České Lípě, Domažlicích, Ostravě

Zahraniční aktivity organizace:

Je členem Evropské ligy proti revmatismu (EULAR).

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Revmatická onemocnění,zejména postihující pohybový aparát,např.revmatoidní artritida,dále systémový lupus erythematodes,sklerodermie

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

–          zvyšování povědomí o revmatických chorobách

–          boj za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených

Za tím účelem organizuje pro své členy odborné přednášky, rehabilitační cvičení, ergoterapii, přátelská setkání v klubech,rekondiční pobyty

Vydává pro své členy občasník REVMATIK

Věková struktura členů organizace (převažující):

Dospělí lidé všech věkových kategorií trpící revmatismem, jejich rodinní příslušníci, přátelé, lékaři, zdravotníci, sponzoři.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit