Spolek zdravotně postižených a seniorů,Veselsko

28. 1. 2019

Sídlo organizace: Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 515 531 787
Počet členů k 1.1.2003: 208
Představitel organizace: Jiří Janoušek – předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit