Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2010

Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stáhnout

Návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Stáhnout

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb. v platném znění - Sociální příplatek

Stáhnout

Připomínky k upravenému NV o standardech

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Národnímu plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.361/2000 Sb

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona o veřejných službách v přepravě cestujících - formulář

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu usnesení vlády ČR k řešení problematiky slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě Naříení Evropského parlamentu č. 1370/2007

Stáhnout

Připomínky k vypořádání připomínek k novele zákona č. 435/2004 Sb.

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu tezí o sociálních službách

Stáhnout

Připomínky k návrhu "Národního plánu vyváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením na období 2010 - 2014"

Stáhnout

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 586/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a dále zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Stáhnout

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 155

Stáhnout

Příloha k důvodové zprávě k sociálnímu příplatku

Stáhnout

Pozměňovací návrh k tisku č. 155

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek které se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k novele vyhlášky 182/1991

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 48/1997 Sb.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit