Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2022

ČTÚ - přezkum nutnosti trvání povinnosti poskytovatele

Stáhnout

ČTÚ - přezkum nutnosti trvání služby zvláštních cen

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o požadavcích na přístupnost služeb

Stáhnout

Prohlášení EDF k Evropskému aktu přístupnosti

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu novely vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k EET

Stáhnout

Zásadní připomínky ke koncepci sociálního bydlení

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novele občanského soudního řádu

Stáhnout

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu pro deinstitucionalizaci sociálních služeb pro období 2022 - 2024

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a některé další související zákony

Stáhnout

BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ A PŘÍSTUPNOST STAVEB V ČESKÉ REPUBLICE Situační analýza – 2022

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k uložení povinnosti služby zvláštních cen pro mobilní operátory

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 582-1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o jednorázovém příspěvku na dítě.

Stáhnout

Připomínky NRZP k Návrhu poslanců Marka Nováka, Andreje Babiše, Margity Balaštíkové a dalších na vydání zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k novele zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo a o příspěvku na úhradu nákladů za energie

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností.

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. 12. 2022 zvyšují částky navýšení měsíční normativních nákladů na bydlení.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit