Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2007

Pozměňovací návrh k části devatenácté návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné informační služby

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů a o změně některých zákonů (zákon o vlastnictví bytů)

Stáhnout

Připomínky k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Stáhnout

Zásadní připomínka k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v sociální oblasti a některé další zákony

Stáhnout

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. (První část)

Stáhnout

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. (druhá část)

Stáhnout

Připomínky k věcnému záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální politiku (první část)

Stáhnout

Připomínky k věcnému záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální politiku (druhá část)

Stáhnout

Připomínky k sociální reformě

Stáhnout

Připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné informační služby

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky k návrhu zákona o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit