Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2009

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o veřejných službách

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k příspěvku na bydlení

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k novele zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity )

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Národnímu plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2009-2012

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit