Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2020

Připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 177/1995 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Stáhnout

Zásadní připomínka NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o přídavku na bydlení

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - druhá část

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Stáhnout

Otevřený dopis poslancům Zdravotního výboru PSP ve věci sněmovního tisku 581 (novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech)

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 435-2004 Sb., o zaměstnanosti

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu - Teze vyhlášky o dokumentaci staveb

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu - Teze vyhlášky o národním geoportálu územního plánování

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novému stavebnímu zákonu - Teze vyhlášky o požadavcích na výstavbu

Stáhnout

Zásadní připomínky ke Spojené druhé a třetí periodické zprávě České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k dokumentu Ministerstva dopravy - Koncepce veřejné dopravy 2020 - 2025

Stáhnout

Mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Stáhnout

Dodatek k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Stáhnout

Reakce na zamítavé stanovisko vlády - sněmovní tisk 896 (novela zákona č. 329/2011Sb.)

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhům změn vyhlášky č. 27

Stáhnout

Stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ke Koncepci bydlení České republiky 2021 +

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k tisku 924-eutanazie

Stáhnout

Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ke Strategii očkování proti COVID-19

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit