Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2019

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním podniku

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k věcnému záměru stavebního zákona

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k materiálu MPSV 1. kulatý stůl k revizi dávek na bydlení

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k materiálu s názvem: Národní plán týkající se opatření, která členský stát (ČR) hodlá provést za účelem postupného omezování používání zubního amalgámu

Stáhnout

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, tisk 263

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k síťování a financování sociálních služeb

Stáhnout

Návrhy NRZP ČR k novému Národnímu plánu

Stáhnout

Připomínky k materiálu „Návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“

Stáhnout

Připomínky k Informaci o řešení lékařské posudkové služby

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu stavebního zákona

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit