Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2021

Připomínky NRZP ČR k metodickému pokynu pro očkovací kampaň

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Spojené druhé a třetí periodické zprávě České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Stáhnout

Pozměňovací návrhy NRZP ČR k návrhu vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Návrhu zákona o zavedení letního času

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro část 2

Stáhnout

Vypořádání připomínek k novele vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o humánních léčivých přípravcích.

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

Stáhnout

Zásadní připomínky ke strategii sociálního začleňování 2021

Stáhnout

Připomínky k akčnímu plánu Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu Nařízení vlády o maximálně částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 94-2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit