Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2021

Připomínky NRZP ČR k metodickému pokynu pro očkovací kampaň

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Spojené druhé a třetí periodické zprávě České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit