Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2021

Připomínky NRZP ČR k metodickému pokynu pro očkovací kampaň

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k Spojené druhé a třetí periodické zprávě České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Stáhnout

Pozměňovací návrhy NRZP ČR k návrhu vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit