Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2011

Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví vzor, náležitosti a provedení Karty sociálních systémů, vzor, náležitosti a provedení Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení Karty sociálních systémů a vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu Národního plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k vyhlášce č. 73/2005

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k vyhlášce č. 72/2005

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu občanského zákoníku

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o poskytování dávek OZP

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Stáhnout

Zásadní připomínky NRZP ČR k zákonu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením - zakotvení právního rámce rehabilitace

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením - paragrafované znění

Stáhnout

Stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu věcného záměru zákona upravujícího řešení dlouhodobé péče

Stáhnout

Připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k příloze č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdavoním pojištění

Stáhnout

Návrhy NRZP ČR na doplnění pracovního návrhu vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení z dne 20. 7. 2011

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovenou pro rok 2012 a o zvýšení důchodu v roce 2012

Stáhnout

Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně děrí ve znění pozdějších předpisů a některé další související zákony

Stáhnout

Zásadní připomínky k Vládnímu návrhu na vydání zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Stáhnout

Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Stáhnout

Stanovisko legislativního odboru NRZP ČR k pozměňovacímu návrhu předloženému panem ministrem zdravotnictví dne 1.11.2011 k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk 473)

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Stáhnout

Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima

Stáhnout

Zásadní připomínky k Vládnímu návrhu na vydání zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Stáhnout

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit