Cena MOSTY 2019

XVII. ročník

Datum: 15. září 2020
Místo: Zlín
Nominováno 40 projektů, aktivit, činů a osobností
Patronkou ceremoniálu je Livia Klausová. Záštitu nad 17. ročníkem převzali hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek a primátor statutárního města Zlína Jiří Korec. Zlínský kraj a město Zlín jsou hlavními finančními partnery 17. ročníku.

Vítězové ceny MOSTY 2019

Vítězem I. kategorie – instituce veřejné správy – se stala Správa železnic, státní organizace. Cenu převzal z rukou senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vítězem II. kategorie – nestátní subjekt – se stali pořadatelé Mistrovství světa v para hokeji OSTRAVA 2019. Cenu převzal z rukou zlínského primátora Jiřího Korce předseda České sledge hokejové asociace, člen Českého paralympijského týmu Roman Herink.

Vítězem III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – se stali JUDr. Václav Letocha, předseda Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí a Mgr. Jan Uherka, člen Unie pečujících a místopředseda NRZP ČR. Ceny předal předseda České biskupské konference arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner.

Zvláštní cenu ve IV. kategorii převzal z rukou poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Aleny Gajdůškové předseda pražské organizace České unie neslyšících Martin Novák.

Nominace získali:

I. kategorie – instituce veřejné správy

 • Galerie výtvarného umění v Ostravě za dlouhodobou práci s osobami se zdravotním postižením a za podporu myšlenky společné integrace těchto osob.
 • Kraj Vysočina za podporu osob s poruchou autistického spektra a rodin, které pečují o děti s touto poruchou.
 • Město Prachatice za práci pro osoby se zdravotním postižením a podporu služeb zajišťujících integraci těchto osob do života města.
 • Správa železnic, s. o. za zpřístupňování železniční dopravy cestujícím se zdravotním postižením.
 • Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Kolín za vzdělávání dětí se zdravotním postižením.

II. kategorie – nestátní subjekt

 • Jelimán, z. s. za pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám v projektu „Sad nadějí“.
 • Kozodoj, z. s., ekocentrum pro Karlovarský kraj za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
 • Mistrovství světa v para hokeji OSTRAVA 2019 za profesionální přístup k podpoře a motivaci osob se zdravotním postižením s využitím sportu.
 • Oáza Hodonín středisko speciálních služeb, z. s. za 26 let práce ve prospěch osob se zdravotním postižením a za dvacet ročníků Festivalu tolerance a Slováckého humanitárního plesu.
 • Za sklem o. s. za podporu osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • Dagmar Filgasová za dlouholetou práci ve prospěch osob se zrakovým postižením.
 • Václav Letocha za založení Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v České republice.
 • Milan Linhart za 40 let práce ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Jan Uherka za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Jiří Žemlička za dlouholetou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

IV. kategorie – zvláštní cena

 • Pavel Csonka za vedení poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 • Divadelní soubor „POKUS TÓNY“ denního stacionáře organizace Santé Havířov za divadelní činnost klientů a zaměstnanců denního stacionáře.
 • Martin Novák za rozvoj České unie neslyšících a simultánního přepisu mluvené řeči v České republice.
 • Petr Odvářka za jeho energii a inspiraci ostatním lidem se zdravotním postižením a za vytvoření českého rekordu – Nejdelší rybářský maraton uskutečněný nevidomou osobou.
 • Pavlína Zarubová za profesionální práci ve prospěch osob se sluchovým postižením.

Letošní vítězové byli vyhlášeni 15. září od 15.00 hodin v Kongresovém centru Zlín.

Moderátorem slavnostního odpoledne bude Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupil HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica a zpěvák Bohuš Matuš.

17. ročník udílení cen MOSTY se konal za podpory Úřadu vlády ČR, Nadace ČEZ, programu Handycars, Metropolitní univerzity Praha a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit