Cena MOSTY 2014

31. 3. 2015

XII. ročník

Datum: 19. března 2015
Místo: Brno
Nominováno 90 projektů, aktivit, činů a osobností
XII. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové
FOTOGALERIE z předávání cen zde.

Vítězové ceny MOSTY 2014

ČESKÉ DRÁHY a.s. za aplikaci „Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“. Ta nabízí zjednodušení a zkvalitnění objednávání přepravy a asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nová webová aplikace je dostupná na internetových stránkách Českých drah a všech pokladnách v České republice.

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA za sociální program „Škola bez bariér“. Během 12 let trvání programu poskytla univerzita vysokoškolské vzdělání již 150 mladým lidem s pohybovým postižením. Program hradí univerzita z vlastních prostředků. Metropolitní univerzita Praha je bezbariérová instituce a zaměstnává studenty i absolventy programu. Desítky z nich již získaly trvalé pracovní uplatnění.

JANA HRDÁ (in memoriam) za mnohaleté profesionální úsilí a mimořádný přínos při prosazování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením

Heřman Volf, předseda občanského sdružení CESTA ZA SNEM

Nominováni na cenu MOSTY 2014 byli

I. kategorie instituce veřejné správy
 • České dráhy, a.s. za projekt „Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“
 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za zpřístupňování sbírek muzea návštěvníkům se zdravotním postižením a speciální programy pro návštěvníky s poruchami sluchu a zraku a mentálním postižením
 • Statutární město České Budějovice za vytvoření Atlasu přístupnosti objektů na území města a jeho elektronické verze
 • Statutární město Plzeň za zřízení bezbariérové dopravy pro cestující se zdravotním postižením na lince Plzeň – Zbůch a za možnost využívat ji nepravidelně, dle potřeb klientů Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch.
 • Pardubický kraj za spolupořádání Burzy filantropie
II. kategorie nestátní subjekt
 • ALTECH, spol. s r.o. za vývoj a výrobu schodišťové plošiny ZP2-300-LP11 určené pro nástup a výstup osob na vozíčku do a z vlaku
 • CESTA ZA SNEM, o.s. za projekt „Opel Handy Cyklo Maraton 2014“
 • Česká asociace paraplegiků – CZEPA za projekt „VozejkMap“
 • INTEGRAČNÍ FITNESS CLUB za vývoj a výrobu unikátní řady posilovacích strojů určených pro cvičení osob na vozíku
 • METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, o.p.s. za program „Škola bez bariér“
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Hašto Michal, člen Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI za celoživotní nezištnou práci pro zlepšení života osobám se zdravotním postižením
 • Hradilková Terezie, zakladatelka a propagátorka rané péče – terénní služby pro rodiče dětí s postižením za založení služby raná péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením a její rozšíření po celé České republice
 • Hrdá Jana (in memoriam) za mnohaleté profesionální úsilí a mimořádný přínos při prosazování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením
 • Jelínková Miroslava, předsedkyně občanského sdružení Autistik za celoživotní práci a pomoc osobám s poruchami autistického spektra
 • Pačesová Ota, zakladatelka Klubu přátel červenobílé hole za celoživotní aktivní a vytrvalou práci mezi osobami se zdravotním postižením a zejména s lidmi s hluchoslepotou
Cena OPEL za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením
 • Heřman Volf, předseda občanského sdružení CESTA ZA SNEM

Partneři ceny MOSTY 2014

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit