Cena MOSTY 2012

11. 9. 2013

X. ročník

Datum: 21. března 2013
Místo: Žďár nad Sázavou
Nominováno 71 projektů, aktivit, činů a osobností
X. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2012

Knihovna Jiřího Mahena v Brně za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy handicapů

ZOO Liberec za zpřístupnění zahrady, toalet a provozu občerstvení osobám na vozíčku

Jaroslav Paur za celoživotní podporu osob se sluchovým postižením

Milan Jančo za systematické dokumentování přístupnosti památek spravovaných Národním památkovým ústavem z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým omezením

Nominovaní na cenu MOSTY 2012

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy handicapů
 • Městská část Praha 6 za webovou aplikaci www.bezbarierova6.cz
 • Město Ostrov za dlouhodobou podporu služeb a aktivit ve prospěch osob se zrakovým postižením
 • Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje za vytvoření koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území kraje
 • Pardubický kraj za podporu osob se zdravotním postižením a jejich organizací
II. kategorie nestátní subjekt
 • Archipel za provoz chráněné dílny a pořádání kulturních akcí na zámcích a hradech pro děti s postižením
 • Český rozhlas Olomouc za podporu publicity o osobách se zrakovým postižením
 • Taneční skupina VerTeDance za zapojení tanečnic se zdravotním postižením do skupiny
 • Vodafone Czech Republic za službu eScribe umožňující osobám se sluchovým postižením dorozumívat se vizuální komunikací
 • ZOO Liberec za zpřístupnění zahrady, toalet a občerstvení osobám na vozíčku
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Jaroslav Paur za celoživotní podporu osob se sluchovým postižením
 • Hana Rabenhauptová za mnohaletou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením v městě Prachatice
 • Pavel Rogaczewski za mimořádné zásluhy ve prospěch osob se zdravotním postižením v Karlovarském kraji od roku 1969
 • Heřman Volf za výkon, kterým všem handicapovaným ukázal, že se v životě dá prosadit a uskutečnit náročné cíle
 • Jaroslav Winter za aktivní začleňování osob se sluchovým postižením do společnost
IV. kategorie zvláštní cena
 • Milan Jančo za systematické dokumentování přístupnosti památek spravovaných Národním památkovým ústavem z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým omezením
 • Marta Labojová za osobní podíl na implementaci nových metod vzdělávání dětí s těžkým zdravotním postižením
 • Eva Sikorová za dlouhodobou aktivní pomoc handicapovaným osobám a studujícím seniorům
 • Jan Škrkal za nápad a realizaci pěti Parkinsoniád s cílem zapojit nemocné z celé Evropy
 • Jaroslav Švenda za celoživotní pomoc a podporu občanským sdružením na pomoc osobám se zdravotním postižením

Partneři ceny MOSTY 2012

Fotogalerie

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit