Mosty 2022

XX. ročník

Datum: 16. 5. 2023
Místo: Praha
Nominováno 48 projektů, aktivit, činů a osobností
Patronkou ceremoniálu je Livia Klausová. Záštitu nad 20. ročníkem převzali primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská.

Vítězové ceny MOSTY 2022

Vítězem I. kategorie – instituce veřejné správy – se stala Správa železnic, státní organizace, za realizaci projektu výměny zvedacích plošin na nádražích, kde nejsou bezbariérová nástupiště. V roce 2022 bylo instalováno 31 nových plošin. V roce 2023 a 2024 bude dáno do provozu dalších 34 plošin. V dalších letech budou instalovány další plošiny. Cenu převzal z rukou bývalé první dámy a velvyslankyně ČR na Slovensku Livie Klausové generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Vítězem II. kategorie – nestátní subjekt – se stal Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s, za rozvoj bezbariérové dopravy v Praze. Dopravní podnik ve spolupráci s NRZP ČR dlouhodobě budoval bezbariérovou hromadnou dopravu. V roce 2022 byla zcela zpřístupněna autobusová doprava, tramvajová doprava a trolejbusová doprava. Pokud jde o metro, došlo k postupnému zpřístupňování jednotlivých stanic metra, které byly budovány za minulého režimu. V současné době se zpřístupňuje stanice metra Jiřího z Poděbrad. Cenu převzal generální ředitel DPP hl. m. Prahy pan Petr Witowski z rukou ministra dopravy Martina Kupky a handicapovaného profesionálního závodníka Rally Dakar a ambasadora Unicef pana Alberta Llovery.

Vítězem III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – se stal Mgr. Jiří Morávek za zcela mimořádnou celoživotní aktivitu ve prospěch občanů se zdravotním postižením ve východočeském regionu. Zejména pak za rozjezd dlouhodobě udržitelných veřejně prospěšných aktivit v podobě sociálních služeb a návazných aktivit. Cenu Mosty předali ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Karel Havlíček.

Zvláštní cenu ve IV. kategorii převzal Mgr. Radek Pavlíček, za více než dvacet let práce na aktivitách, vedoucích ke zmírňování či odstraňování bariér v digitálním prostoru – na webech, v aplikacích či v dokumentech, Cenu Mosty  z rukou primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody.

V letošním roce se pořadatel rozhodl udělit cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR za výjimečně vstřícnou a dynamickou spolupráci směřující ve prospěch lidí se zdravotním postižením Společnosti ALTECH, s.r.o. Ocenění z rukou předsedy NRZP ČR Václava Krásy převzal majitel firmy pan Antonín Machala.

 

Nominace získali:

I. kategorie – instituce veřejné správy

 • Město Prachatice
 • Správa železnic, státní organizace
 • Magistrát města Pardubice, odbor školství, kultury a sportu
 • Obec Pustá Polom
 • Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

II. kategorie – nestátní subjekt

 • Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.
 • Autis Centrum, o.p.s.
 • Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily, z.s.
 • Okamžik, z.ú.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • PaedDr. Pavel Svoboda
 • Mgr. Jiří Morávek
 • Karla Zbořilová
 • Emil Havelka
 • Eva Maršálková

IV. kategorie – zvláštní cena

 • Ing. Martina Přibylová – IN MEMORIAM
 • Emílie Jenčíková
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mgr. Radek Pavlíček
 • ALTECH, spol. s.r.o.

Letošní vítězové byli vyhlášeni 16. května v 15.00 hodin ve Slovanském domě v Praze

Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupila zpěvačka Petra Janů a cimbálová muzika Falešnica.

Během slavnostního odpoledne proběhla také benefiční dražba obrazu umělkyně malující ústy paní Lenky Bromkové.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním Slavnostním předávání Cen Mosty.

Dvacátý ročník slavnostního udílení cen MOSTY se konal za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Generálními partnery Cen MOSTY jsou: Hlavní město Praha a Městská část Praha 1. Hlavními partnery jsou: akciová společnost ASEKOL, akciová společnost Škoda Group, akciová společnost Ostra Group a Nakladatelství UMÚN. Partnery akce jsou: projekt Handycars, akciová společnost Innogy Česká republika, akciová společnost České dráhy, Energetický regulační úřad, akciová společnost Skupina ČEZ, akciová společnost Libeřské lahůdky, akciová společnost ČEPRO, agentura ROMAX, společnost s ručením omezeným Prague Catering, Rodinný pivovar Bernard, Karlovarské minerální vody, Slovanský dům, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a společnost s ručením omezeným Automatizace železniční dopravy, Poděkování patří společnosti s ručením omezeným Středisku praktického vyučování Vinohrady, sociálnímu podniku Aranžérie , společnosti s ručením omezeným Sfood, Vazební věznici Ruzyně a Vězeňské službě České republiky.

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit