Cena MOSTY 2016

17. 3. 2017

XIV. ročník

Datum: 16. března 2017
Místo: Hradec Králové
Nominováno 44 projektů, aktivit, činů a osobností
XIV. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové
FOTOGALERIE z předávání cen ZDE.

Vítězové ceny MOSTY 2016

Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci s organizacemi zaměstnávající osob se zdravotním postižením.

Akciová společnost ASEKOL za projekt Koruna za Kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a zaměstnávání osob s handicapem. Každý, kdo vhodí starý telefon, fén nebo třeba toustovač do jednoho z 2 500 červených kontejnerů po celém Česku, pomůže hendikepovaným najít práci

Jan Michalík, profesor Univerzity Palackého v Olomouci, za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením při integraci v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením. Od počátku 90. let aktivně spolupracuje s organizacemi osob se zdravotním postižením. Je autorem metodiky krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Střednědobé koncepce přístupu státu k občanům se zdravotním postižením. Nejvýznamnější je jeho dlouholeté úsilí o integraci žáků se speciálními potřebami ve školských zařízeních běžného typu.

Antonín Pokorný, manažer programu Opel Handycars, za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením formou produktových programů automobilek, které umožňují osobám se zdravotním postižením bezpečné řízení motorového vozidla. Součástí těchto programů je i řada sportovních a kulturních setkávání osob se zdravotním postižením.

Nominováni na cenu MOSTY 2016 byli

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Domov pro seniory Háje, p. o. – za přístup v péči o klienty trpící Parkinsonovou nemocí
 • Magistrát hl. města Prahy – za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Město Ostrov – za poskytování mimořádného příspěvku z rozpočtu města těžce zdravotně postiženým dětem
 • Městská část Praha 17 Řepy – za dlouhodobý sociální program, který je zaměřen na terénní pomoc obyvatelům městské části
 • Olomoucký kraj – za zpřístupňování meziměstské autobusové dopravy v Olomouckém kraji
II. kategorie nestátní subjekt
 • ASEKOL, a. s. – za projekt Koruna za Kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podpory zaměstnávání osob s handicapem
 • Centrum provázení 2018 – za aktivity ve prospěch rodin pečujících o děti se vzácným onemocněním, těžkým zdravotním postižením nebo předčasně narozené děti a dětí s nízkou porodní hmotností
 • Divadelní soubor Slunovrat – za činnost divadelního souboru
 • Labská stezka, z.s. – za projekt „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“
 • Vítej… o.p.s. – za provoz chráněného bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Jiří Čeloud – za mimořádné sportovní a cestovatelské výkony a motivační kampaně
 • František Mencner – za dlouholetou aktivní činnost v péči o zdravotně postižené v okrese Jeseník
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. – za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením při integraci v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením
 • Tereza Růžičková – za projekt „Nevypusť duši“
 • Jan Zykmund – za vedení chráněné dílny a přístup k osobám se zdravotním postižením
IV. kategorie zvláštní cena
 • Antonín Pokorný – za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením
 • Josef Procházka – za propojení světa postižených se světem zdravých a organizování akcí pro seniory
 • Jiří Suchánek – za práci instruktora soběstačnosti na spinální jednotce v Krajské nemocnici Liberec
 • Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. – za odborné doškolování nevidomých a slabozrakých masérů ve zdravotnických metodách rehabilitace
 • PaedDr. Blanka Veškrnová – za založení sdružení Práh a aktivní podporu lidí s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji

Partneři ceny MOSTY 2016

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit