Cena MOSTY 2018

14. 2. 2020

XVI. ročník

Datum: 28. března 2019
Místo: Třebíč
Nominováno 52 projektů, aktivit, činů a osobností
XVI. ročník se konal pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiří Běhounka a Moniky Babišové

Vítězové ceny MOSTY 2018

Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území kraje. Pardubický kraj aktivně projevuje zájem o potřeby osob s poruchou autistického spektra, mimo jiné inicioval vznik pracovní skupiny, která na úrovni kraje propojuje resort školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Na základě definice potřeb lidí s autismem usiluje o navýšení kapacity služeb, zabývá se nedostatkem klinických psychologů, asistentů pedagoga a dalšími oblastmi.

Divadelní soubor Slunovrat za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Soubor působí při Speciální škole v Hradci Králové, kde začínal vystupovat ve školní tělocvičně. Dnes má za sebou deset let vystupování i na jevišti hradecké Filharmonie a svými představeními pro veřejnost pomáhá sbližovat běžný svět a svět lidí s handicapem.

Hana Nejedlá za založení spolku Míša & Míša. Ten Hana Nejedlá založila, i díky vlastní zkušenosti s péčí o dceru se zdravotním postižením, v roce 2012 a jeho cílem je propojovat handicapované s lidmi bez handicapu. Spolek vytváří chráněná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením, pořádá společenské akce nebo dokonce svatební veletrh, v jehož rámci bývá oddán pár, který tvoří osoby se zdravotním postižením.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. za osazení toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky. Společnost v roce 2018 navázala spolupráci s občanským sdružením Bez bariér – Národná platforma proti bariéram a oslovila tři největší provozovatele čerpacích stanic na Slovensku. Výsledkem spolupráce je osazování všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na jejich čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky.

Nominováni na cenu MOSTY 2018 byli

I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy

 • Město Třebíč za vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava za její přínos v oblasti vzdělávání osob s poruchou autistického spektra
 • Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území celého kraje
 • Statutární město Opava za podporu projektu Opava bez bariér
 • Univerzita Pardubice za specializované pracoviště Centrum ALMA

II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt

 • AGAPO, o.p.s., za její tranzitní program a podporované zaměstnávání
 • Divadelní soubor Slunovrat za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením
 • STAVBA ROKU střední Čechy za vytvoření kategorie „Bezbariérové stavby roku“ a aktivní propagaci tématu bezbariérového přístupu budov a veřejného prostoru
 • Vltavotýnská struna, z. s., za pořádání benefičního festivalu Vltavotýnská struna
 • Wheelchair Basket Studánka Pardubice, o. s., za vytvoření basketbalového týmu a zapojení lidí na vozíku do života sportem

III. kategorie – Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • Miroslav Čiháček za dlouholetou práci ve prospěch osob na vozíku
 • Jiří Herynek za vybudování sociálního podniku Ergotep Proseč u Skutče a podporu lidí se zdravotním postižením
 • MUDr. Otakar Malý za dlouholetou práci ve prospěch osob s kardiovaskulárním onemocněním
 • Hana Nejedlá za založení spolku Míša & Míša
 • Věra Fina za podporu onkologických pacientů u lékařské posudkové služby

IV. kategorie – Zvláštní cena

 • Zdeněk Mandrholec za dlouholetou činnost v oblasti bezbariérového užívání staveb
 • Ladislava Morkesová za vedení Country klubu Srdíčko
 • Národná diaľničná spoločnosť, a. s., za osazení všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky
 • doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., a Ing. Bc. Zdenka Lima, Ph.D., za projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na Moravskévysoké škole Olomouc s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci“
 • Eva Vosáhlová za dlouholetou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Partneři ceny MOSTY 2018

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit