Cena MOSTY 2003

30. 4. 2010

I. ročník

Datum: 2. února 2004
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha
 

Vítěz ceny MOSTY 2003:

Moravskoslezský kraj za odpovědný přístup k přípravě Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, za vyhlášení dotačního titulu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených a za velmi dobrou spolupráci mezi Krajskou radou zdravotně postižených a Moravskoslezským krajem. Cenu převzal hejtman kraje Evžen Tošenovský.
Mosty_2003_vítězMosty_2003

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit